ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)#เข้าร่วมประชุมออนไลน์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
12 มกราคม 2564 ดร.นพดล ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) เข้าร่วมประชุมออนไลน์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อรับนโยบายและแนวทางการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้อำนวยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,19:07   อ่าน 40 ครั้ง