ภาพกิจกรรม
Big Cleaning เตรียมพร้อมเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) นำโดย ดร.นพดล  ฤทธิโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ได้ทำการ Big Cleaning ภายในโรงเรียน และขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ ที่ได้สนับสนุนรถฉีดน้ำและเจ้าหน้าที่ ในการทำความสะอาดโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) เพื่อเตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,13:19   อ่าน 81 ครั้ง