ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
ประกาศจากสำนักการศึกษาเรื่องเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง มารับเอกสารประกอบการเรียนและรับนมโรงเรียนในช่วงปิดเรียน
ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม ฯ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563