ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว  จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ให้โรงเรียนจัดแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2564,11:30   อ่าน 78 ครั้ง