ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่  12  สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์ สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เด็กหญิงขวัญข้าว  รักษากิจ ชั้น ป.6/1   ฝึกซ้อมโดย คุณครูนิติพงศ์ ภูฆัง ขอขอบคุณ ดร.นพดล ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) สำนักงานเขตบางแคที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมตลอดการแข่งขัน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 76 ครั้ง