ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากสำนักการศึกษาเรื่องเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ผ่อนคลายลงตามลำดับ จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งคัด
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,21:32   อ่าน 67 ครั้ง